تالیا ستونی

تالیا ستونی

تالیا ستونی بیشتر در فضای باز در بالای ستون و دیوارها مورد استفاده قرار میگیرد. حباب تالیا ستونی در دو سایز کوچک و بزرگ موجود است که نمونه‌ی آن را در عکس‌ها مشاهده میکنید.

تالیا ستونی حباب کوچک

طول: ۲۰۰mm

عرض: ۲۰۰mm

ارتفاع: ۳۲۰mm

تالیا ستونی حباب بزرگ

طول: ۲۹۰mm

عرض: ۲۹۰mm

ارتفاع: ۴۰۰mm

  • تاریخ:

    فروردین ۱۶, ۱۳۹۸